ߋ̊̋L^
QOPXN
QOPWN
QOPVN
QOPUN
QOPTN
QOPSN
QOPRN
QOPQN
QOPPN
QOPON
QOOXN